Wenst u meer inlichtingen over een beeld?


Stap 1: Maak uw keuze tussen de beelden op de website.


Niet gevonden wat u zoekt? Indien u een ander beeld wenst, gelieve ons te contacteren. Op de website vindt u slechts een greep van ons aanbod. We zullen u op aanvraag alle mogelijke informatie over de beschikbare beelden rond het gewenste thema toesturen.Stap 2 : Vul het prijsaanvraagformulier in.


Laat ons weten, in welk beeld u interesse hebt. Vul ook de gewenste grootte in.
Stap 3 : U bekomt een prijsofferte.

We geven u alle informatie omtrent afwerking, grootte, prijs en beschikbaarheid.


Stap 4: Geef uw bestelling door.

Geef hierbij door welk productnr, grootte en afwerking u wenst.
Stap 5: Ontvangstbevestiging van uw bestelling

Wij zenden u een bevestiging van uw bestelling.Stap 6: Wij zenden u een bericht wanneer het beeld in ons atelier beschikbaar is.


U zult een bericht krijgen wanneer het beeld in ons atelier te Zarren beschikbaar is en u het kunt komen ophalen.Stap 7 : Betaling en ophaling


Betaling gebeurt contant (in cash) op het moment van afhaling van het beeld te Zarren.

Het beeld kan ook verzonden worden naar uw adres. U ontvangt dan eerst een factuur met de prijs van het beeld vermeerderd met de prijs voor de verzendingskosten. Betaling gebeurt via overschrijving. Vanaf het moment dat we de volledige betaling ontvangen hebben, zenden wij het beeld in een veilige verpakking naar u toe.Herroepingsrecht

U hebt het recht op herroeping van alle aangekochte producten binnen 15 dagen, beginnend van de dag van ontvangst. Indien u een product geaccepteerd hebt op maandag, de 1ste van de maand, kunt u het terugzenden tot en met de maandag, de 15de van die maand. Indien deze periode eindigt op een feestdag, een zaterdag of Kerstmis of Nieuwjaardag, kunt u wachten tot de volgende werkdag. U moet de goederen teruggeven of zenden naar ADBEELDEN-STATUES vooraleer de periode verstreken is. Het is voldoende dat u de goederen afgeeft aan de post of pakjesdienst vooraleer de periode van teruggave vervallen is. Het bewijs van teruggave dat je ontvangt wanneer je de goederen terug afgeeft, moet u bij zich houden als bewijs dat u tijdig het pakketje afgegeven hebt.


Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal uw geld teruggegeven worden binnen de 30 dagen nadat de goederen teruggezonden zijn en aanvaard door ADBEELDEN-STATUES.


Voorwaarden voor het herroepingsrecht


Om te kunnen genieten van het herroepingsrecht, vragen wij u om per email, per post of per fax ons te verwittigen van de reden van uw ontevredenheid. Gelieve uw naam, adres, rekeningnummer, factuurnummer en referentienummer van het product in uw brief te vermelden. Op voorwaarde dat u binnen de periode van herroepingsrecht ons de goederen terug zendt, zal het bedrag overgeschreven worden op uw rekening.


De goederen moeten terug gezonden worden naar ADBEELDEN-STATUES in dezelfde omstandigheden, dezelfde verpakking, dezelfde kwaliteit en hoeveelheid. Het herroepingsrecht is niet geldig voor goederen die gebruikt zijn geweest of die van nature zijn dat gebruik een duidelijke vermindering van verkoopswaarde met zich meebrengt.


U draagt de kosten (post en verzendingskosten) voor de teruggave van de goederen aan ADBEELDEN-STATUES. Alle transportkosten (indien we het beeld opgezonden hebben naar u op uw aanvraag) kunnen niet teruggegeven worden. Alle kosten die gemaakt zijn voor het gebruik van uw kredietkaart via internet of overschrijving kunnen ook niet teruggevorderd worden.