Contact

Stuur ons een email ...

Beste, gelieve hier uw vraag te plaatsen, dit formulier wordt verzonden aan de hand van PHP.

Naam:
Voornaam:
Adres:
Uw emailadres:
Opmerking:

Uw persoonsgegevens worden door AD Beelden, Roeselarestraat 17A, 8610 Zarren verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@adbeelden.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).


Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u in ons privacybeleid vermeld bij verkoopsvoorwaarden.